O NAMA

Informacije za identifikaciju ISLOGIC d.o.o.
PDV Obrazac ISLOGIC d.o.o.

Ukoliko želite da sačuvate informacije za identifikaciju ili PDV Obrazac, kliknite desnim tasterom miša i izaberite opciju “Save As”.

PRODAJA

Bojan Vukoičić: 063/255-259 ili 063/255-959

Email: islogic72@gmail.com

Ivan Simić: 062/255-400

Email: islogic72@gmail.com

INFO

Adresa: Slanački put 37B

Centrala: 011/2990-394

Fax: 011/2770-341

Email: islogic72@gmail.com

PIB: 101717730

Matični Broj: 17348248

Tekući Račun: 150-25028136-35